RAOS Project Oy:n arvot

TEHOKKUUS
Pyrimme olemaan tehokkaita ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Parannamme jatkuvasti työprosessejamme.
ASKELEEN EDELLÄ
Olemme askeleen edellä teknologian, osaamisen ja työntekijöidemme ammatillisissa vahvuuksissa. Kehitämme ja opimme jatkuvasti.
TURVALLISUUS
Turvallisuus on tärkeintä. Työssämme varmistamme ihmisten ja ympäristön turvallisuuden. Tiedämme turvallisuussäännöt ja noudatamme niitä.
VASTUU TULOKSESTA
Jokainen meistä vastaa henkilökohtaisesti työnsä tuloksesta. Asetamme itsellemme korkeat tavoitteet ja arvioimme saavutettuja tuloksia. Onnistuneet tulokset ovat perusta uusille aikaansaannoksillemme.
KUNNIOITUS
Kohtelemme ja kuuntelemme asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kunnioittavasti. Arvostamme ydinteollisuuden historiaa ja perinteitä. Aiemmat aikaansaannoksemme kannustavat meitä uusiin tavoitteisiin.
YKSI JOUKKUE
Olemme osa Hanhikivi-1 -hanketta ja meillä on yhteisiä tavoitteita.Yhdessä olemme vahvempia ja saavutamme paremmin tavoitteet. Työntekijän menestys on ryhmän menestys.