Viranomaiset valvovat

Viranomainen valvoo ydinvoima-alaa tiiviisti


Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomessa ydinvoimalaitosten kaikkien vaiheiden suunnittelua, rakentamista ja toimintaa jatkuvasti ja monin eri tavoin.

Suomen viranomaisilla on oikeus kaikkien ydinenergiatoimintojen turvallisuuden varmistamiseksi prosessin kaikissa vaiheissa ja puuttua asiaan, jos on syytä epäillä, että toiminta on ristiriidassa asetettujen vaatimusten kanssa.

STUK on tehnyt alustavan turvallisuusarvioinnin projektista jo ennen periaatepäätöksen tekemistä vuonna 2010. STUK on esimerkiksi arvioinut laitospaikan valinnan soveltuvuutta ja reaktorivalintojen tekniikoita.