Vastuullisuus

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Ydinenergia-alan ensisijainen tavoite on varmistaa ydinlaitosten turvallisuus ja toteuttaa kansainvälisiä ydinvoima- ja säteilyturvallisuusvelvoitteita.

Yksi tapa varmistaa turvallisuus on kaiken kattavilla toimilla, joiden tarkoituksena on määrittää, täyttävätkö tuotteet ja prosessit asiaankuuluvat vaatimukset, eli vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.
 
Hanhikivi 1 -hankkeen aikana vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan eri muodoissa (testit, tarkastukset, hyväksyminen jne.).

Tällainen arviointi on tarpeen sen määrittämiseksi, täyttävätkö tuotteet pakolliset vaatimukset saapuvan tarkastuksen, asennuksen, valmistuksen aikana ja sen jälkeen sekä käyttöönoton aikana.

Asianmukaisesti sertifioidut kolmannen osapuolen organisaatiot suorittavat hankkeen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.