RUFI EN
Ydinvoimalan rakentamisessa turvallisuus asetetaan aina etusijalle

Ydinvoimalan rakentamisessa turvallisuus asetetaan aina etusijalle

Ydinvoiman tuotannon erityispiirteenä ovat sähköntuotantoprosessissa käytettävät ja syntyvät radioaktiiviset aineet. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudessa onkin erityisesti kyse laitoksen suunnittelusta, käyttämisestä ja käytöstä poistamisesta siten ettei käytöstä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille.