Vastuullisuus

Ydinvoimalan rakentamisessa turvallisuus asetetaan aina etusijalle

Ydinvoiman tuotannon erityispiirteenä ovat sähköntuotantoprosessissa käytettävät ja syntyvät radioaktiiviset aineet. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudessa onkin erityisesti kyse laitoksen suunnittelusta, käyttämisestä ja käytöstä poistamisesta siten ettei käytöstä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille.Ydinvoiman tuotannossa on erilaista käytetty ja tuotettu radioaktiivinen materiaali. Turvallisen ydinvoimalaitoksen saamiseksi materiaali on suunniteltava, käytettävä ja käytöstä poistettava tavalla, joka varmistaa, että ympäristölle tai ihmisille ei aiheudu haittaa. Varautuminen kaikenlaisiin uhkiin varmistetaan kattavalla riskianalyysillä ja perusteellisella suunnittelulla.

Ydinalalla noudatamme jatkuvan parantamisen periaatetta: turvallisuutta vahvistetaan ja parannetaan jatkuvasti. Näitä tapahtumia seurataan maailmanlaajuisesti parhaiden käytäntöjen ja saatujen kokemusten jakamiseksi.