Ydinvoimalan rakentamisessa turvallisuus asetetaan aina etusijalle

Ydinvoiman tuotannon erityispiirteenä ovat sähköntuotantoprosessissa käytettävät ja syntyvät radioaktiiviset aineet. Ydinvoimalaitoksen turvallisuudessa onkin erityisesti kyse laitoksen suunnittelusta, käyttämisestä ja käytöstä poistamisesta siten ettei käytöstä aiheudu haittaa ympäristölle tai ihmisille.

Ydinvoima-alalla noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatetta. Turvallisuutta tutkitaan ja kehitetään eteenpäin koko ajan. Myös koko maailman ydinvoimaloiden tapahtumia seurataan, ja niiden perusteella arvioidaan omaa laitosta sekä otetaan oppia.