Yhteystiedot laitehankinta-asioissa

Hankinnat

Pyydämme lähettämään yritystänne koskevat tiedot: EquipmentProcurement@rosatom.fi

Pyyntöä lähetettäessä tarvitsemme seuraavat tiedot englanniksi (tai englanniksi ja venäjäksi):

  • Täytetty toimittajan lomake
  • Täytetty salassapitosopimusluonnos (linkit NDA-pohjiin venäläisille ja muille kuin venäläisille toimittajille)
  • Yksityiskohtainen kuvaus hankittavaksi suunniteltavien töiden tai palveluiden laajuudesta
  • Voimassa olevan integroidun laadunhallintajärjestelmän asiakirjat
  • Tiedot olemassa olevista sertifikaateista ja lisensseistä sekä niiden kopiot liitteenä
  • Kuvaukset vastaavia työsuorituksia koskevasta kokemuksesta
  • Yhteystietonne.