Laitetoimittajille asetetut vaatimukset

Hankinnat

Tärkeimmät vaatimukset, jotka Hanhikivi-1-ydinvoimalan laitetoimittajan on täytettävä

 • YVL-ydinturvallisuusohjeiden vaatimukset. Näitä ohjeita sovelletaan Suomen alueella. Niitä julkaisee Suomen ydinturvallisuusvalvonnasta vastaava viranomainen STUK. 
  • Englanniksi: linkki 
  • Venäjäksi (epävirallinen käännös): linkki 
 • Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) säännöt ja ohjeet ydinturvallisuusalalla siltä osin kuin ne koskevat ydinvoimalaitoksen rakennusten ja rakenteiden elintoimintojen ylläpitämistä sekä laite- ja materiaalitoimituksia ydinvoimalaitokselle: linkki 

Euroopan ja Suomen lainsäädännön mukaiset vaatimukset:

 • Nuclear Energy Act (990/1987): linkki
 • Government Decree on the Safety of Nuclear Power Plants (717/2013): linkki
 • Nuclear Energy Decree (161/1988): linkki
 • SFS standards: linkki
 • Pressure Equipment Act 869/1999: linkki
 • Pressure Equipment Directive (2014/68/EU): linkki
 • Government decree (400/2008) on the safety of Machinery: linkki
 • Machine Directive 2006/42/EC: linkki

Solmitun hankintasopimuksen mukaiset vaatimukset (hankintasopimusluonnos esitetään tarjouskilpailun osallistujille osana hankintadokumentaatiota).

Laitetoimittajille asetetut vaatimukset

Valmistajille ja toimittajille, jotka valmistavat ja toimittavat laitteita sekä suorittavat töitä ja palveluita Hanhikivi- ydinvoimalaitokselle, on saatava:

I. Ydinvoimalaitoksen omistajan, eli Fennovoiman hyväksyntä

Kaikille hankkijoille, jotka toimittavat turvallisuuteen liittyviä laitteita/suorittavat turvallisuuteen liittyviä töitä/palveluita, on saatava Fennovoiman hyväksyntä. Auditointien tekeminen on mahdollista. Hankintamenettelyjen voittajat tulee hyväksyttää sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, mutta ennen sopimuksen toteutuksen aloittamista.


Omistaja tarkistaa välttämättömästi, että yrityksellä on seuraavat voimassa olevat järjestelmät:

 • laadunhallinta ISO 9001;
 • ympäristönhallinta ISO 14001 (soveltuvin osin, riippuen yrityksen toimialasta ja toimitettavista tuotteista/ suoritettavista palveluista);
 • työsuojelu OHSAS 18001 (soveltuvin osin, riippuen yrityksen toimialasta ja toimitettavista tuotteista/ suoritettavista palveluista).

Yrityksen johtamisjärjestelmillä on oltava ISO-sertifikaatti. IAF-luettelon mukaiset sertifiointilaitokset myöntävät kansainvälisen ISO-sertifikaatin (kansainvälisen akkreditointifoorumin monenkeskinen tunnustamissopimus).

Tieto sertifiointilaitoksista löytyy osoitteista:
linkki 
linkki

II. STUKin hyväksyntä (vain ydinturvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden valmistajille/ töiden suorittajille)

STUKin hyväksyntä tarvitaan laitteiden valmistuksen aloittamiseksi.
Hyväksynnän saamiseksi on läpäistävä Suomen viranomaisten tarkastus sekä hankittava Construction plan-asiakirjan hyväksyntä (tästä on kerrottu tarkemmin ohjeessa YVL E3 Annex A).

Jos hankintamenettelyyn osallistuu kolmansia osapuolia, joilla on mahdollisuus toimittaa ydinturvallisuuden kannalta tärkeitä tuotteita, niin valmistajien, joita he edustavat, on läpäistävä hyväksyntämenettely.

STUKin hyväksyntä tarvitaan myös tehtaiden keskuslaboratorioille tai rikkovia ja rikkomattomia testauksia tekeville testauslaitoksille. Hyväksyntä annetaan toimitetun ja ydinvoimalan omistajan ennakolta hyväksymän asiakirjapaketin ja sertifikaattien perusteella (tästä on kerrottu tarkemmin ohjeessa YVL E.12)-

STUKin hyväksyntä pitää saada turvallisuuden kannalta tärkeiden osien/komponenttien valmistajille (toisin sanoen minkä tahansa tason alihankkijoille).

Lisätietoa:

 • Potentiaalisella toimittajalla pitää olla eurooppalainen vastaavuussertifikaatti (СЕ). Virallinen luettelo Euroopan Unioinin teknistä tarkastusta suorittavista viranomaisista, jotka on valtuutettu yrityksen ja sen tuotteiden arviointiin sekä eurooppalaisten vastaavuussertifikaattien (СЕ) antamiseen, julkaistaan NANDO-tietojärjestelmässä osoitteessa linkki
 • STUK, Fennovoima Oy sekä toimittaja itse voivat käyttää kolmansia osapuolia tiettyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden riippumattoman arvioinnin suorittamiseen. Katso tarkempia tietoja osoitteessa linkki

Tarkempia tietoja toimittajia ja tuotteita koskevista vaatimuksista tullaan julkaisemaan laitteiden tarjouskilpailujen hankintadokumentaatiossa.