Hankinnat

Laitetoimittajaketju

RAOS PROJECT Oy – on EPC-urakoitsija Hanhikivi-1-ydinvoimalan rakennushankkeessa. Yhtiö vastaa laitetoimitusten koordinoinnista EPC-sopimuksen puitteissa. Laitetoimituksia suoritetaan RAOS PROJECT Oy:n kanssa tehtävien suorien sopimusten mukaisesti sekä osana pääurakoitsijan (CONCERN TITAN-2) työlaajuutta.

GE Steam Power Systems (Alstom) On turbogeneraattorilaitoksen toimittaja.

JSC Atomenergomash toimittaa reaktorirakennuksen päälaitteiston, reaktorilaitoksen laitteet mukaan lukien (reaktorin paineastia, höyrygeneraattorit, pääkiertopumppu, pääkiertoputkisto, alueen hätäjäähdytysjärjestelmän vesisäiliöt yms.), sekä henkilö- ja materiaalisulut, napa-nosturin, portaalinosturin, ruuvinvääntimet yms.
Generaattorimuuntajia, dieselgeneraattoreita, konesalin nostureita ja simulaattoreita toimitetaan RAOS PROJECT Oy:n kanssa tehtävien suorien sopimusten mukaisesti. Tarjouskilpailujen aikataulut löydätte täältä.

JSC CONCERN TITAN-2 toimittaa kaikki muut laitteet Hanhikivi-1-ydinvoimalaa varten, putkistot, varusteet, pumput, prosessiautomaatio, sähkö- ja ilmanvaihtolaitteet yms. mukaan lukien. Ydinvoimalan tärkeimmän prosessilaitteiston hankinnat on suunniteltu alkavaksi vuonna 2021.