Hankinnat

Laitetoimittajaketju

RAOS PROJECT Oy rakentaa Hanhikivi-1-ydinvoimalaitoksen. Yhtiö vastaa laitetoimitusten koordinoinnista EPC-sopimuksen puitteissa. Laitetoimitukset tehdään RAOS Projectin kanssa suorien sopimusten mukaisesti sekä osana pääurakoitsijan (CONCERN TITAN-2) työlaajuutta.

GE Steam Power Systems (Alstom) on turbogeneraattorilaitoksen toimittaja.

JSC Atomenergomash toimittaa reaktorirakennuksen päälaitteiston, reaktorilaitoksen laitteet mukaan lukien (reaktorin paineastia, höyrygeneraattorit, pääkiertopumppu, pääkiertoputkisto, alueen hätäjäähdytysjärjestelmän vesisäiliöt yms.) sekä henkilö- ja materiaalisulut, napa-nosturin, portaalinosturin, ruuvinvääntimet yms.

Generaattorimuuntajia, dieselgeneraattoreita, konesalin nostureita ja simulaattoreita toimitetaan RAOS Projectin kanssa tehtävien suorien sopimusten mukaisesti. Tarjouskilpailujen aikataulut löydätte täältä.

JSC CONCERN TITAN-2 toimittaa kaikki muut laitteet Hanhikivi-1-ydinvoimalaa varten: putkistot, varusteet, pumput, prosessiautomaatio, sähkö- ja ilmanvaihtolaitteet yms. mukaan lukien. ydinvoimalan tärkeimmän prosessilaitteiston. Hankinnat aloitetaan vuonna 2021.

Tarkempia tietoja toimitusketjuprosessista Hanhikivi 1 Supply Chain Booklet: Booklet