Ydinvoimalaitos

Ydinvoimalaitos

VVER-1200 on kolmannen sukupolven painevesireaktori, joka perustuu uuteen ja luotettavaan VVER-teknologiaan. Reactorilaitostyyppi on venäläisen Rosatomin tytäryhtiön OKB Gidropressin kehittämä.

Ensimmäiset VVER-tehtaat rakennettiin ennen 1970-lukua, ja myös Suomessa niiden kokemukset ovat olleet hyviä. Fortumilla on kaksi Loviisassa toimivaa VVER-440-yksikköä; niitä on käytetty turvallisesti vuosikymmeniä.

Vuoden 2021 lopussa maailmanlaajuisesti oli käytössä 64 VVER-ydinvoimalaitosta ja rakenteilla 17.

VVER-1200 on VVER-tuoteperheen uusin kehitys. Ensimmäiset VVER-1200-laitokset ovat rakennettu Venäjälle, esim. Sosnovy Boriin ja Novovoronezhiin. Näiden lisäksi Turkki on tilannut neljä yksikköä ja kaksi tilattu Valko-Venäjälle.

VVER-1200 on kehitetty sekä Venäjän markkinoille että vientiin. Sen suunnittelu vastaa IAEA: n vaatimuksia sekä eurooppalaisia ​​sähköyhtiöitä koskevia yleisiä säännöksiä.

Laitostyyppi täyttää myös STUKin Suomen lainsäädännön mukaiset tiukat vaatimukset ja ydinturvallisuutta koskevat sääntelyohjeet. Ohjeet kuvaavat yksityiskohtaisesti turvallisuutta koskevan vaatimuksen.

Suurten reaktorionnettomuuksien hallinta

VVER-1200-ydinvoimalaitoksen uusi tärkeä turvallisuusominaisuus on aktiivisten lisäksi passiiviset jäähdytysjärjestelmät; passiiviset järjestelmät eivät vaadi sähköä tai muuta ulkoista virtaa toiminnan ylläpitämiseksi.

VVER-1200-ydinvoimalaitosten suurimpien reaktoritapaturmien hallintastrategia perustuu neljään turvallisuusfunktioon: 

    • Ensisijaisen piirin purku
    • Jäähdytetään sulatettu korsi ytimessä, joka sijaitsee reaktorisäiliön pohjassa
    • Vetyä tai vedyn räjähdysten ehkäisyä ja
    • Jäljelle jäävän lämmön poistaminen suojarakennuksesta.

Nämä suojatoimenpiteet varmistavat, että suojarakennus säilyy ehjänä ja vuotamattomana, joten suurimpien reaktorin onnettomuuksien päästöille asetettuja raja-arvoja ei ylitetä.

VVER-1200-ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnittelussa on alusta alkaen pyritty noudattamaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) turvallisuusmääräyksiä, jotka täyttävät eurooppalaiset vaatimukset ja noudattavat Venäjän kansallisia vaatimuksia. Näiden lisäksi Hanhikivi 1 -laitosyksikkö täyttää Suomen ydinturvallisuusvaatimukset.

Tärkeimmät suunnitteluparametrit

Laitoksen sähköteho on 1 200 MW ja lämpöteho 3 200 MW. VVER-voimalaitoksien höyrygeneraattorit ovat vaakasuoria. Laitoksen suunniteltu käyttöikä on vähintään 60 vuotta.