Ydinvoimalaitos

VVER-1200 on kolmannen sukupolven painevesireaktori, joka perustuu uuteen ja luotettavaan VVER-teknologiaan. Laitostyyppi on venäläisen Rosatomin tytäryhtiön OKB Gidropressin kehittämä.

Ensimmäiset VVER-laitokset rakennettiin jo ennen 1970-lukua, ja laitostyypistä on hyviä käyttökokemuksia Suomessakin. Fortumilla on Loviisassa käytössä kaksi VVER-440-laitosyksikköä, joita on käytetty turvallisesti vuosikymmeniä. Kesäkuussa 2017 VVER-ydinvoimalaitosyksikköjä oli käynnissä 57 (45 GWe) ympäri maailmaa ja rakenteilla on 42 yksikköä.

VVER-1200 on VVER-laitosperheen tuore kehitysaskel. Ensimmäiset VVER-1200 laitokset ovat valmistuneet Venäjälle mm. Sosnovyi Boriin ja Novovoronezhiin. Näiden lisäksi on mm. tilattu neljä yksikköä Turkkiin ja kaksi Valko-Venäjälle.

VVER-1200:n kehityksessä on tähdätty Venäjän sisämarkkinoiden ohella myös vientiin, laitoksen suunnittelussa on siis huomioitu IAEA:n vaatimukset ja eurooppalaiset voimayhtiöiden yleisohjeet. Laitostyyppi voidaan rakentaa täyttämään myös suomalaiset turvallisuusmääräykset, kuten Säteilyturvakeskuksen (STUK) YVL-ohjeet. Laitoksen tärkeimmät suunnitteluparametrit on esitetty sivun alaosassa.

Vakavien reaktorionnettomuuksien hallinta

Tärkeänä turvallisuuspiirteenä aikaisempiin malleihin verrattuna VVER-1200 -ydinvoimalaitoksessa on aktiivisten jäähdytysjärjestelmien lisäksi myös passiivisia jäähdytysjärjestelmiä, jotka toimivat luonnonkierron ja painovoiman vaikutuksesta, eivätkä siten tarvitse lainkaan sähköä tai muuta ulkoista käyttövoimaa toiminnan ylläpitämiseen.

VVER-1200 ydinvoimalaitoksessa vakavien reaktorionnettomuuksien hallintastrategia perustuu neljään turvallisuustoimintoon: primääripiirin paineenalennukseen, sydänsulan jäähdyttämiseen reaktorikuopan pohjalla sijaitsevassa sydänsiepparissa, vedynhallintaan eli vetyräjähdyksien estämiseen sekä suojarakennuksen jälkilämmön poistoon.

Näillä suojaustoiminnoilla varmistetaan suojarakennuksen eheys ja tiiveys niin, että vakaville reaktorionnettomuuksille asetetut päästön raja-arvot eivät ylity.

VVER-1200-ydinvoimalaitosten turvallisuussuunnittelun tavoitteena on alusta lähtien ollut kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n turvallisuusohjeiden ja standardien, eurooppalaisten EUR-vaatimusten (European Utility Requirements) sekä Venäjän omien kansallisten määräysten ja vaatimusten täyttäminen.

Tärkeimmät suunnitteluparametrit

Laitoksen sähkö teho on noin 1200 MW, lämpöteho noin 3200 MW ja sen höyrystimet on VVER-laitoksille tyypillisesti sijoitettu vaakatasoon. Laitoksen suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. Lisätietoja (englanniksi) löydät kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n ja Rosatomin sivuilta.

  • Reaktorin lämpöteho 3200 MW
  • Terminen hyötysuhde ~37 %
  • Sähköteho 1200 MW
  • Primääripiirin paine 162 bar
  • Polttoainenippujen lukumäärä 163
  • Säätösauvojen lukumäärä 121
  • Pääkiertopiirien/höyrystimien lukumäärä 4
  • Reaktorisydämen jäähdytevirtaus 85 600 m3/h

Painevesireaktori on niin sanottu kevytvesireaktori, joka on yleisin reaktorityyppi. Painevesireaktorissa höyry kehitetään puolestaan erillisissä höyrystimissä.