Ympäristölupapäätös 27.11.2017

Ympäristölupapäätös 27.11.2017

28 Nov 2017

Hanhikivi 1 -työmaalla murskataan Hanhikiven niemeltä louhittua kiviainesta. Urakoitsijana toimii Titan-2:n aliurakoitsija Tallqvist Infra Oy. Lähialueen asukkaita on tiedotettu elokuussa kirjeitse töiden alkamisesta.

Murskausaseman työt sisältyvät kalliokiviaineksen kivenlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen myönnettyyn ympäristölupaan (15.1.2016/PY-YL1/2016). Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on tehty ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka on kattanut ympäristöluvasta poikkeavat työskentelyajat. 23.8.–17.11.2017 on toteutunut yksi meluilmoituksen alainen murskauskausi. Murskauskauden alkamisesta tiedotettiin kirjeitse sekä näillä verkkosivuilla.

RAOS Project Oy on hakenut ja saanut 27.11.2017 ympäristölupaan muutoksen koskien murskaustyön työskentelyaikoja. Muutosluvan mukaisesti murskausta voi tehdä ympärivuorokauden. Murskaustoiminta keskitetään päiväaikaan aina, kun se on työteknisistä syistä mahdollista.

Kiviaineksen murskaamisesta aiheutuvaa pölyä, melua ja tärinää seurataan viranomaisen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Ympäristövaikutusten hallitsemiseksi murskauslaitteen ympärillä on louhevallit, jotka estävät melun kulkeutumisen merialueelle ja lähimmille asutusalueille. Murskaustyö ei sisällä räjäytyksiä. Jatkuvasta tarkkailusta ja raja-arvojen vertailusta vastaa laitostoimittaja RAOS Project. Kaukaisimmat mittauspisteet sijoittuvat lähimpien asutusalueiden läheisyyteen.

Murskattua kiviainesta hyödynnetään esimerkiksi Hanhikiven niemen alueen tienpohjissa ja maankorotuksissa. Murskattua kivimateriaalia ei kuljeteta pois työmaa-alueelta, eikä toiminta kasvata Hanhikiventien liikennemääriä.

Työmaan ilmoitukset on mahdollista saada myös sähköpostitse. Voit liittyä postituslistalle lähettämällä pyynnön osoitteeseen pyhajoki@fennovoima.fi