Vuosittainen Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankeseminaari pidettiin Oulussa

Vuosittainen Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankeseminaari pidettiin Oulussa

23 Dec 2021

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoshankkeen kumppaneille ja alihankkijoille suunnattu jokavuotinen seminaari pidettiin Oulussa 14.12.2021. Hanhikivi 1 Business Day 2021 -tilaisuuden järjesti Suomen ydinenergia-alan yhdistys FinNuclear ry. Rosatom toimi perinteiseen tapaaan virallisena yhteistyökumppanina.

Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin hybridinä. Hanhkivi 1 Business Day keräsi 63 osallistujaa paikan päälle sekä 60 etäyhteydellä.

Fennovoima Oy piti osallistujille tilannepäivityksen hankkeen etenemisestä. Viestintäpäällikkö Mihail Tchitcherin toi esiin, että rakentamislupavaihe sekä valmistelevat rakennustyöt etenevät vakaasti. Toimitusketjun kehittämisestä vastaava johtaja Mel Jones hahmotteli Fennovoiman odotuksia osallistuvien yritysten sekä Fennovoimalle kuuluvien töiden toteuttamisen tarpeista.

Laitostoimittaja RAOS Project Oy selvitti tarkemmin Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen hankkeen tilannetta ja töiden etenemistä työmaalla. Työmaajohtaja Rainer Goehring kertoi, että kaikki alustavan turvallisuusselosteen (PSAR) erät on viimeistelty ja toimitettu Fennovoimalle. Selosteen perusteella Säteilyturvakeskus (STUK) antaa arvionsa laitoksen turvallisuudesta, mikä on edellytys Suomen valtioneuvoston myöntämän rakentamisluvan saamiselle. Varastoinnista vastaava päällikkö Vitalii Kriushov piti esitelmän Hanhikiven varastoalueen laitteiden varastoinnin, lastaus- ja lastin purkutoiminnan järjestämisestä. Raskaiden ja ylisuurten laitteiden toimittaminen käynnistyy vuonna 2023.

Ydinvoimalan pääurakoitsija TITAN-2:n esitysten keskiössä olivat projektin alihankinnat. Hanhikivi 1:n ohjelmajohtaja Konstantin Avvakumov kertoi yrityksen roolista hankkeessa ja hankintatiimin päällikkö Elizaveta Heyshho alihankkijoiden mahdollisuuksista. Toimitusketjuista vastaava johtaja Egor Krasnikov selvitti sopimusmenettelyitä. Tšekkiläisen Metrostavin edustaja Jouni Karjalainen kertoi yrityksen kokemuksista alihankkijana.

Hanhikivi 1 -hankkeen automaatiosuunnittelija ja kokonaistoimittaja RASU JSC osallistui tapahtumaan ensimmäistä kertaa. Tällä hetkellä RASUlla on Suomessa sopimuksia 15 eri toimialan kanssa. RASUn Suomen toimiston johtaja Nikolai Shaulov antoi yleiskatsauksen yhteistyöstä Fortumin ja Enersensen kanssa ja kertoi, että yhtiöllä on kiinnostusta yhteisiin suunnittelu- ja automaatiotöihin.

Myös Raahen seudun ja Pyhäjoen kunnan edustajat jakoivat näkemyksiään. Edustajat kuvasivat hankkeen myönteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen jo sen nykyisessä vaiheessa. He korostivat paikallisen infrastruktuurin, niin kuljetuksen ja logistiikan, liikekiinteistöjen, HoReCa-liiketoiminnan, vähittäiskaupan kuin julkisten palveluidenkin kehittämisen tärkeyttä.

Tilaisuuden päätteeksi Mihail Tchitcherin esitti virtuaalisen kierroksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennustyömaasta. Tämän jälkeen seurasi B2B- tapaamiset etänä että paikan päällä. Kolmen tunnin ajan tapaamisia, mahdollisten suomalaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa, oli yhteensä 100.

RAOS Project on ollut FinNuclear ry:n jäsen vuodesta 2018. Hanhikivi 1-projektin toimitusketjulle on järjestetty useita yhteisiä tapahtumia sekä Suomessa että Venäjällä, joissa yritykset ovat voineet tutustua hankkeen rakenteeseen ja kehitykseen, Rosatomin vaatimuksiin ja hankintakäytäntöihin, projektin tarpeisiin ja tuleviin kilpailutuksiin. Tiivis yhteistyö FinNuclearin kanssa jatkuu ja kehittyy myös tulevina vuosina.