​Suurhankkeista liiketoimintamahdollisuuksia -tapahtuma 12.5.2016

​Suurhankkeista liiketoimintamahdollisuuksia -tapahtuma 12.5.2016

22 Apr 2016

Tapahtumaan osallistui aluehallinnon, Suomen työ- ja elinkeinoministeriön, STUK:n ja Fennovoiman edustajia, Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen rakentamisessa mukana olevia urakoitsijoita, sekä Rosatomin, AO Rusatom Energy Internationalin, RAOSProjectin, AO ATOMPROJEKTin, AO Atomenergomashin ja AO KONTSERN TITAN-2:n edustajia.

Seminaarissa käsiteltiin turvallisuuskulttuuri-, ekologia- ja ympäristöasioita, suomalaisen lainsäädännön noudattamista sekä toimivan vuorovaikutuksen rakentamista toimittajien ja urakoitsijoiden välille. Yksi seminaarin avainteemoista oli suomalaisten yritysten osallistuminen hankkeeseen ja heidän liiketoimintansa kehittämismahdollisuudet.

Oulun kaupunginjohtaja Matti Pennanen sanoi tervehdyspuheessaan arvostavansa suuresti Hanhikiven ydinvoimalan rakentamisen nykytilaa sekä tulevaisuudennäkymiä ja totesi, että hankkeen toteuttaminen vaikuttaa erittäin merkittävästi kansallisen ydinenergia-alan kehitykseen ja Pohjois-Pohjanmaan talouteen. Kaupunginjohtaja toivoi, että kansallisista ja kulttuurieroista huolimatta Suomi ja Venäjä yhdessä pystyisivät löytämään hankkeen eri vaiheissa yhteisiä lähestymistapoja sekä toimivia ratkaisuja.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriönteollisuusneuvos Herkko Plit kertoi vuorostaan Hanhikiven ydinvoimalan roolista Suomen kansallisessa energiapolitiikassa ja huomautti, että rakennettava voimala turvaa maan pohjoisten alueiden kehitystä sekä edistää Suomen talouskasvua tarjoamalla teollisuudelle kohtuuhintaista ja ennen kaikkea hiilidioksidivapaata energiaa tulevina vuosikymmeninä.

”Suomen teollisuus käyttää 46 % kaikesta Suomen energiasta. Pelkät uusiutuvat energialähteet tai metsäpohjainen bioenergia eivät riitä tällaisen tarpeen tyydyttämiseen. Huomioiden nämä tekijät sekä tavoitteet maan energiatehokkuuden parantamisesta, sekä hiilidioksidipäästöjen ja öljy- ja kaasuriippuvuuden vähentämisestä vuoteen 2030 mennessä, Hanhikiven ydinvoimalahankkeella on merkittävä rooli suomalaisessa sähköntuotannossa”.

Herkko Plitin mukaan Suomessa ydinenergian osalta korostuu tiukat turvallisuusvaatimukset, ympäristön suojelu, korkea laatukulttuuri sekä vastuu ydinjätehuollosta.

Seminaarin osanottajat kiinnittivät erityistä huomiota projektireferenssiin sekä töiden toteuttamisaikataulun ja hankkeen taloudellisen tehokkuuden turvaamiseen. Andrei Rozhdestvin, Rosatomin aluejohtaja Länsi-Euroopassa, painotti puheessaan Hanhikiven ydinvoimalaprojektin lokalisoinnin tärkeyttä huomauttaen monivuotisesta yhteistyökokemuksesta suomalaisten yritysten kanssa Loviisan ydinvoimalan rakennushankkeessa.

”VVER-1200 on nykyaikaisin sukupolvi 3+:n projekti, joka vastaa kaikkia ”Fukushiman jälkeisiä” turvallisuusstandardeja sekä IAEA:n, EUR:n, WENRA:n normeja. Nimenomaan sellaisia ydinvoimaloita me rakennamme Venäjän alueella sekä ulkomailla ja johdamme ydinvoimaloiden rakentamista maailmassa. Maailman ensimmäinen uutta sukupolvea edustava pääyksikkö on nyt fyysisen käynnistyksen vaiheessa, ja se on jo käynnistetty vähäisimmällä ohjatulla tehotasolla venäläisessä Novovoronežin ydinvoimalassa”, sanoi Andrei Rozhdestvin. ”Rosatom noudattaa tiukasti omia velvollisuuksiaan rahoituksessa sekä aikataulun ja rakennusbudjetin seuraamisessa. On suuri kunnia ja vastuu osallistua infrastruktuuri- ja investointihankkeeseen, joka on suurimpia hankkeita Suomessa 2000-luvulla”.

STUK:n toimistopäällikkö Martti Vilpas kertoi suomalaisen valvontaviranomaisen toiminnasta ja työstä ydinlaitosten sääntelyn, rakentamisen ja toiminnan parissa, käyttöyrityksen vastuutasosta sekä lupa- ja raportointivaatimuksista.

Hanhikiven ydinvoimalan rakennushankkeessa mukana olevien Rosatomin yritysten johtavat asiantuntijat yhdessä Fennovoiman ja KONTSERN TITAN-2:n edustajien kanssa kertoivat suomalaisille kollegoille hankkeen rakenteesta, toimittajille kaikissa hankkeen vaiheessa asetettavista pätevyysvaatimuksista, sekä siitä, miten venäläisen valtionyhtiön ja varsinkin RAOS Project Oy:n hankintatoiminta rakentuu. Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulaisen mukaan suurin osa hankkeessa mukana olevista yrityksistä on suomalaisia, mikä antaa suuret mahdollisuudet paikalliselle liiketoiminnalle. Erityistä huomiota kiinnitettiin myös ympäristönhallintaan sekä terveydenhuolto- ja työturvallisuusvaatimuksiin Hanhikiven ydinvoimalahankkeessa.

Toisena seminaaripäivänä pidettiin business-to-business -kokoukset valtionyhtiö Rosatomin ja suomalaisen ydinteollisuuden tuotetoimittajien ja palveluntarjoajien välillä. Yhteensä tapahtumaan osallistui noin 200 henkilöä.