Rosatom liittyi YK:n Global Compactiin

Rosatom liittyi YK:n Global Compactiin

7 Oct 2020

Rosatom on liittynyt YK:n Global Compactiin. Se on maailman suurin yritysvastuun ja kestävän kehityksen aloite. Aloitteeseen on liittynyt yli 13 000 yritystä yli 160 maasta.

Aloitteeseen liittyäkseen Rosatom sitoutui tukemaan Global Compactin kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työtä, ympäristöä ja korruptionvastaista toimintaa. Rosatom on myös sitoutunut tekemään Global Compactista ja sen periaatteista osan strategiaansa, kulttuuriansa ja päivittäistä toimintaansa. YK:n Global Compactin edustajat hyväksyivät Rosatomin hakemuksen virallisesti 5. lokakuuta 2020.

Rosatomin pääjohtaja Aleksei Lihatsev kommentoi: “Korkeimmat sosiaaliset standardit sekä ympäristövastuu ja turvallisuusperiaatteet ovat historiallisesti olleet osa ydinteollisuutta. YK:n 17 kestävän kehityksen periaatteen tukeminen on Rosatomin strategian keskeinen osa. Kuluneen kesän aikana Rosatom hyväksyi konsernin yhteisen kestävän kehityksen ohjelman. Tämän työn tarkoituksena Rosatomilla on luoda ihmiselämälle suotuisat olosuhteet huolehtimalla samalla siitä, että ympäristöä ja luonnonvaroja kohdellaan kunnioittavasti ja kestävällä tavalla. Olen tyytyväinen, että YK:n Global Compactin asiantuntijat ovat hyväksyneet Rosatomin hakemuksen. Meille tämä on taas uusi merkki siitä, että kansainvälinen yhteisö pitää toimiamme Venäjällä ja maailman markkinoilla tervetulleina.”   

****

Lisätietoja:

 Tietoja Rosatomista

ROSATOM on ainoa yhtiö maailmassa, jolla on tarvittavat resurssit ja osaaminen tarjota energiaratkaisuja ydinvoiman toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Yhtiön vahvuuksien laajaan kirjoon kuuluvat ydinvoimaloiden suunnittelu, rakentaminen ja operointi, uraanin louhinta, konversio ja rikastaminen, ydinpolttoaineen toimittaminen, laitosten käytöstäpoisto, käytetyn ydinpolttoaineen kuljettaminen ja varastointi sekä ydinjätteen loppusijoittaminen. Rosatom tuottaa myös välineitä ja isotooppituotteita ydinlääketieteen käyttöön ja tieteelliseen tutkimukseen sekä erilaisia digitaalisia ja innovatiivisia tuotteita niin ydinalalle kuin sen ulkopuolellekin. Yhtiön strategiana on kehittää matalahiilistä energiantuotantoa mukaan lukien tuulivoimaa. Konserniin kuuluu tällä hetkellä n. 300 yhtiötä ja organisaatiota sekä yli 250 000 työntekijää.