Rosatom järjestää koulutuksia Hanhikivi-1-ydinvoimalan henkilöstölle

Rosatom järjestää koulutuksia Hanhikivi-1-ydinvoimalan henkilöstölle

16 Jul 2020

Koulutusohjelma on suunnattu suunnittelu- ja teknisissä tehtävissä työskentelevälle henkilöstölle ja sen toteuttavat Rosatomin teknisen akatemian ohjaajat ja asiantuntijat Fennovoiman toimistolla Suomessa. Maailmanlaajuinen koronavirustilanne huomioiden koulutus voidaan järjestää myös verkkokoulutuksena.

Sopimuksen mukaisesti peruskurssi sisältää kuvauksen ydinvoimalasta, sen tärkeimmistä laitteista, järjestelmistä ja toiminnoista. Koulutusohjelmaan kuuluu kuusi koulutusjaksoa, jotka järjestetään kolmen vuoden aikana. Yhden jakson kesto on 80 opetustuntia. Peruskurssille osallistuu 300 Fennovoiman työntekijää, toisin sanoen 50 henkilöä per koulutusjakso.

Ensimmäinen koulutusjakso on suunniteltu joulukuulle 2020.

Sopimuksessa määrätään pakollisista pilottitunneista ja haastatteluista Rosatomin teknisen akatemian ohjaajien kanssa. Fennovoima on hyväksynyt tämän käytännön vuonna 2018.

Valmistelut ovat käynnissä suomalaisen voimalan henkilöstön pääkoulutusohjelmaan liittyvän sopimuksen tekemiseksi. Fennovoima on jo ennakkoon hyväksynyt Rusatom Servicen ja Rosatomin teknisen akatemian toisen turvallisuusluokan (luokka B) koulutuksen tarjoajiksi Hanhikivi-1-hankkeessa.

Mediayhteydet:

RAOS Project Oy

Victoria Zhuravleva

Johtaja, ydinvoimalan henkilöstön koulutusosasto

victoria.zhuravleva@rosatom.fi

Roman Dyukarev

Viestintäjohtaja

Puhelin: +7 (910) 0194270

roman.dyukarev@rosatom.fi

Kreab Oy

Kreab Helsinki

helsinki@kreab.com

Lisätiedot:

Victoria Zhuravleva, ydinvoimalan henkilöstön koulutusosaston johtaja, RAOS Project Oy:

”Yli viiden vuoden ajan olemme kerryttäneet huomattavaa kokemusta asiakkaamme Fennovoiman kanssa työskentelystä ja muotoilleet Fennovoiman asiantuntijoiden koulutuksen yksityiskohdat ja vaadittavan systemaattisen lähestymistavan. Rosatomin teknisen akatemian asiantuntijat ja ohjaajat kehittävät koulutusmateriaaleja ja visuaalisia ja interaktiivisia apuvälineitä tästä lähtökohdasta sekä toteuttavat sitten koulutusjaksot.

Englannin kielen taito, tekninen osaaminen ja kokemus tuotannosta eivät kuitenkaan yksin riitä. Ohjaajalla on oltava myös syvällinen osaaminen useista aikuiskoulutuksen menetelmistä, joita hyödyntää yliopistokoulutuksen saaneiden asiantuntijoiden kouluttamisessa.

Koulutusta arvioidaan lopuksi eri mittareilla. Jotta arviointi olisi objektiivista, kaikki osallistujat – Fennovoima, RAOS Project, Rusatom Service ja Rosatomin tekninen akatemia – arvioivat koulutuksen toisistaan riippumatta. Kaikkien neljän osapuolen arvioista koostettu yhteenvetoraportti kertoo yhdessä tehdyn työn tuloksen.”

Kim Stålhandske, käyttövalmiuspäällikkö, Fennovoima Oy:

”Osaava organisaatio on yksi tärkeimmistä tekijöistä voimalan onnistuneessa ja turvallisessa käyttöönotossa. Meille on tärkeää saavuttaa käyttövalmius ajallaan, ennen alustavaa polttoaineen latausta. Sen saavuttaaksemme kehitämme organisaation osaamista laitostoimittaja RAOS Projectin toteuttamalla teknisellä koulutusohjelmalla. Koulutusohjelma käynnistyy nyt hankkeen luvitusvaiheessa peruskoulutuksella. Tarkoituksena on tarjota koko Fennovoiman henkilöstölle perustiedot laitoksesta. Seuraavana vaiheena olemme aloittaneet valmistelevat työt ja yhteistyön RAOS Projectin kanssa kehittääksemme erityiskoulutuksia Fennovoiman käyttö-, huolto- ja teknisen tuen toiminnoissa työskentelevälle henkilöstölle. Erityiskoulutus käsittää suurimman osan ydinvoimalaitoksen henkilöstön koulutuksesta ja se etenee Hanhikivi-1-ydinvoimalan käyttöönoton varhaisissa vaiheissa.”

Tietoa Hanhikivi-1-ydinvoimalahankkeesta

Hanhikivi-1-ydinvoimalassa on yksi moderni venäläinen III+-sukupolven VVER-1200-reaktori, jonka kapasiteetti on 1200 MW. Ydinvoimalan asiakas, omistaja ja operaattori on suomalainen yritys Fennovoima Oy. Ydinvoimala rakennetaan Hanhikivenniemelle Pohjois-Pohjanmaalle. Tällä hetkellä projekti on luvitusvaiheessa ja sen rakennustyömaalla tehdään valmistelevia töitä. Tavoite on saada rakentamislupa vuonna 2021 ja ydinvoimalan odotettu valmistumisvuosi on 2028.

Tietoa RAOS Project Oy:sta

RAOS Project Oy on joulukuussa 2013 Fennovoima Oy:n kanssa solmitun avaimet käteen -sopimuksen (EPC) mukaisesti Hanhikivi-1-ydinvoimalan laitostoimittaja.

RAOS Project Oy, Rosatom Energy Internationalin tytäryhtiö (osa venäläistä Rosatom-ydinvoimakonsernia), perustettiin Suomessa vuonna 2015 Hanhikivi-1-hankkeen toteuttamista varten. RAOS Projectilla on toimistot Helsingissä, Pietarissa, Moskovassa sekä ydinvoimalan rakennusalueella Pyhäjoella.