RAOS PROJECTIN SISÄISET KOULUTUKSET YDINENERGIAN PERUSTEISTA – KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA ASIANTUNTIJOILTA

RAOS PROJECTIN SISÄISET KOULUTUKSET YDINENERGIAN PERUSTEISTA – KÄYTÄNNÖN KOKEMUSTA ASIANTUNTIJOILTA

28 Jun 2021

RAOS Projectin sisäinen koulutus ydinenergian perusteista käynnistyi vuonna 2019 RAOS Projectin toimitusjohtaja Grygorii Gromovin aloitteesta.

Alun perin koulutuksen tavoitteena oli kehittää turvallisuuskulttuuria sekä yleistä ydinteknologian tuntemusta niiden RAOS Projectin työntekijöiden keskuudessa, jotka työskentelevät turvallisuusalan tehtävissä, sillä vahva turvallisuuskulttuuri perustuu oppimislähtöisyyteen. Yhtiön asiantuntijat, joilla on aiempaa kokemusta IAEA:sta sekä eri kansallisista ydinturvallisuusviranomaisista, jakoivat osaamistaan turvallisuusaiheista hankkeen lupa- ja valmisteluvaiheessa.

Ensimmäisessä luentosarjassa vuonna 2019 käsiteltiin seuraavia aiheita:

·       Ydinvoimalan turvallisuus, IAEA:n turvallisuusstandardit ja Venäjän säädökset

·       Ydinturvallisuusohjeiden (YVL-ohjeet) rakenne ja perusperiaatteet

·       Hanhikivi 1 -ydinvoimalan deterministinen turvallisuusanalyysi

·       Yleiskatsaus ydinvoimaloiden todennäköisyyspohjaiseen turvallisuusarviointitekniikkaan

·       Johtamis- ja turvallisuuskulttuuri

·       Laitteiden, töiden ja palvelujen tarkastukset ja laadunvalvonta ydinvoimalan rakentamisen aikana

”Kaikki kuusi luentoa olivat erittäin onnistuneita. RAOS Projectin toimistot Helsingissä, Pyhäjoella, Pietarissa ja Moskovassa olivat samanaikaisesti yhteydessä Polycomilla, mikä mahdollisti avoimen ajatustenvaihdon sekä yleisen keskustelun. Vuoden 2019 lopussa todettiin, että koko RAOS Projectin henkilöstö hyötyy projektille keskeisistä aiheista koostuvista koulutuksista, jotka luovat kokonaiskuvaa koko henkilöstölle”, sanoo Katerina Aleksejeva, RAOS Projectin ydinenergian perusteiden koulutuksen järjestäjä ja koordinaattori sekä yhtiön turvallisuuskulttuurikoulutuksen päällikkö.

”Koronavirusrajoitukset vuonna 2020 pakottivat meidät säätämään koulutuksen toteutustapaa ja aloimme toteuttaa koulutusta verkossa. Vaikka tämä oli aluksi haastavaa, mahdollistivat verkkokoulutukset luennoitsijoiden ja osallistujien laajentamisen RAOS Projectin työntekijöihin ja kumppaneihimme sekä keskeisiin toimittajiimme laajemmin”, Katerina jatkaa.

Vuoden 2020 koulutusohjelma räätälöitiin projektin etenemisvaiheen mukaan. Ensimmäisen koulutuksen osallistujilta saatu positiivinen palaute auttoi kehittämään koulutuksen aiheita vuodelle 2020:

·       Ydinvoimalan elinkaari

·       Säteilyvaikutus ihmisiin ja säteilysuojelu

·       Ydinvoimalan lisensointi ja lakisääteinen valvonta Suomessa

·       Käytännön kokemukset ennen ydinvoimalan käyttöönottoa

·       Vaatimukset, konfiguraatio ja muutostenhallinta

·       IAEA:n standardien ja Venäjän normien mukaiset turvallisuusvaatimukset

·       Ydinvoimalan suunnittelun vaiheet

Vuonna 2021 hankkeen päätoimittajista tuli koulutusten säännöllisiä osallistujia. Kaikki löysivät koulutuksista jotain mielenkiintoista, hyödyllistä ja omalle vastuualueelleen soveltuvaa. Maalis-toukokuun aikana vuonna 2021 toteutettu luentosarja piti sisällään seuraavat aiheet:

·       EPC-sopimuksen rooli Hanhikivi 1 -hankkeen toimittamisessa

·       Hanhikivi 1 -ydinvoimalan integroitu 3D-malli

·       Alustavan turvallisuusanalyysiraportin (PSAR) ja lopullisen turvallisuusanalyysiraportin (FSAR) rooli Hanhikivi 1 -lupaprosessissa

·       Automaation (I&C) elinkaari ja toiminnallinen suunnittelu

·       Laadunvarmistus ydinenergia-alalla

·       Laadunvalvonta

Microsoft Teamsiin rekisteröity osallistujamäärä oli koulutuksissa noin 300 henkilöä. Kuten yksi osallistujista totesi: ”300 ihmistä – kuten stadionilla!”

Koulutusmateriaalit ja nauhoitetut luennot ovat RAOS Projectin henkilöstön käytettävissä, ja niitä tullaan käyttämään uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

”Kaikki osallistujat ovat hyötyneet mahdollisuudesta oppia jotain uutta projektikohtaisista aiheista kokeneilta kollegoiltamme ja asiantuntijoiltamme. Haluamme ilmaista vilpittömän kiitoksen ja arvostuksemme kaikille RAOS Projectin, ATOMPROEKT:n ja RASU:n luennoitsijoille, jotka ovat edistäneet näiden koulutusten onnistumista kolmen vuoden aikana”, Katerina Aleksejeva toteaa.