​RAOS Project Oy:llä on Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen toimittajana tukenaan Rosatomin osaaminen ja kokemus

​RAOS Project Oy:llä on Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen toimittajana tukenaan Rosatomin osaaminen ja kokemus

4 Nov 2016

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos on erittäin tärkeä hanke Rosatomille, sillä se on VVER 1200 -reaktoriteknologian lippulaivahanke Länsi-Euroopassa. Laitoksen rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuonna 2018. Ensimmäisen sukupolven III+ VVER 1200 -yksikkö (Novovoronezhin ydinvoimalaitos Etelä-Venäjällä) on jo kytkettynä kansalliseen kantaverkkoon ja toimii täydellä teholla.

Hanhikivi 1 –hanketta kehitetään sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti. RAOS Project vahvistaa organisaatiotaan, joka

työskentelee ydinvoimalaitoksen rakentamislupahakemukseen liittyvän suunnitteluaineiston, suunnitelmien kehittämisen ja laitostekniikan parissa. Kesästä 2016 lähtien RAOS Project on hyödyntänyt Atomstroyexportin (ASE Group) osaamista ja kokemusta. Atomstroyexport on Rosatomin tytäryritys ja sen konsultteja ja asiantuntijoita käytetään Hanhikivi 1 -hankkeen kehittämisessä jatkossakin.

Lisätietoa:

Outi Pelkonen
PR Manager
RAOS Project Oy
Puh. 050 389 38938
outi.pelkonen@rosatom.fi