Pietarissa järjestettiin jokavuotinen Hanhikivi 1 -hankeseminaari

Pietarissa järjestettiin jokavuotinen Hanhikivi 1 -hankeseminaari

4 May 2018

Seminaariin osallistui yli 70 suomalaisen liike-elämän edustajaa. Osallistujille järjestettiin kiertoajelu Hanhikivi 1:n referenssinä toimivalle Leningrad 2 -ydinvoimalaitokselle Sosnovy Boriin.

Seminaarissa esitelmiä piti Fennovoima, laitostoimittaja RAOS Project ja pääurakoitsijana toimiva TITAN-2-, sekä edustajia Venäjän kansallisesta rakennusinsinööri ja -konsulttiyhdistyksestä.

Esitelmien ja niitä seuranneiden keskusteluiden aikana käytiin yksityiskohtaisesti läpi kysymyksiä Hanhikivi 1 -hankeen turvallisuuskulttuurista, rakennustöiden hankinta- ja kilpailutusmenetelmistä, tehokkaan yhteistyön luomisesta toimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa sekä suomalaisen ja venäläisen lainsäädännön soveltamisesta hankkeen toteutuksessa. Keskustelun painopisteenä oli suomalaisten yritysten osallistumismahdollisuudet ja yhteistyö liiketoiminnan kehittämisessä.

Potentiaaliset aliurakoitsijat olivat erityisen kiinnostuneita rakennustöitä koskevasta aikataulusta, hankkeen tulevista tarjouskilpailusta, niitä varten valmisteltavia asiakirjoja sekä allekirjoitettavia salassapitosopimuksia koskevista yksityiskohdista, sekä  maksumenettelyistä.

Tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta

Fennovoima ja Rosatomin tytäryhtiö REIN (Rosatom Energy International)  allekirjoittivat vuoden 2013 joulukuussa sopimuksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. REIN Oy on keskittynyt Rosatomin kansainvälisten, ydinvoimaloiden rakennukseen ja käyttöön tähtäävien hankkeiden hallintaan toimimalla suunnitteluyritysten osakkaana. Rosatom osti vuoden 2014 keväällä 34% Fennovoiman osakkeista.

Fennovoima Oy jätti vuoden 2015 kesäkuussa lupahakemuksen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta. REIN Oy:n suomalainen tytäryhtiö RAOS Project Oy toimii hankkeen laitostoimittajana.

Laitoshanke sovitetaan Suomen kansallisiin turvallisuusvaatimuksiin. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos on suunnitteilla ottaa kaupalliseen käyttöön vuonna 2024.

Tietoa REIN Oy:stä:

Rosatom Energy International (REIN) on Venäjän valtiollisen ydinvoimakonserni Rosatomin tytäryhtiö, joka perustettiin vuonna 2011 edistämään venäläisen ydintekniikan tuomista globaaleille markkinoille. Vuoden 2015 toukokuusta lähtien yhtiö on erikoistunut Rosatomin kansainvälisten, ydinvoimaloiden rakennukseen ja käyttöön tähtäävien hankkeiden hallintaan toimimalla suunnitteluyritysten osakkaana.  Yhtiön toimitusjohtajana on vuoden 2016 joulukuusta lähtien toiminut Anastasija Gennadievna Zoteeva.

REIN kehittää tällä hetkellä kahta suurta rakennushanketta: neljän voimalayksikön Akkuyun ydinvoimalaa Turkissa ja yhden yksikön Hanhikivi 1 -ydinvoimalaa Suomessa.

Akkuyun ydinvoimalahankkeen toteuttamiseksi luotiin vuonna 2010 AKKUYU NUCLEAR OY, joka on REIN Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.

RAOS Project Oy, joka on myös REIN Oy:n täysin omistama, perustettiin Suomessa vuoden 2015 helmikuussa. RAOS Project toimii Hanhikivi 1 -ydinvoimalan laitostoimittajana. REIN Oy:n toinen suomalainen tytäryhtiö, RAOS Voima, omistaa Voimaosakeyhtiö SF:n kanssa vuonna 2014 tehdyn osakassopimuksen perusteella 34 % Hanhikivi 1 -hankkeen rakennuttajayhtiön ja tulevan operoijan Fennovoiman pääomasta.