PIDÄMME FENNOVOIMAN HANHIKIVI 1 -TOIMITUSSOPIMUKSEN IRTISANOMISTA PERUSTEETTOMANA

PIDÄMME FENNOVOIMAN HANHIKIVI 1 -TOIMITUSSOPIMUKSEN IRTISANOMISTA PERUSTEETTOMANA

6 May 2022

Helsinki, 6.5.2022 - RAOS Project Oy vahvistaa vastaanottaneensa Fennovoima Oy:n ilmoituksen Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikön toimitussopimuksen irtisanomisesta. Olemme erittäin pettyneitä tähän päätökseen, jonka perusteet ovat ristiriidassa hankkeen todellisen tilan ja Fennovoiman aikaisempien lausuntojen kanssa, joissa todettiin hankkeen edistyminen ja toteutumisen näkymät.

Hanke on edennyt sovitussa aikataulussa

Hanke on aikaisemmin viivästynyt alkuperäisestä aikatauluarviostaan, mikä ei ole poikkeuksellista ydinvoimalaitosten rakentamishankkeissa, joissa turvallisuus ja laatu ovat ensisijaisia. Fennovoiman kanssa sovitun päivitetyn aikataulun mukaisesti RAOS Project on vuoden 2021 lopussa toimittanut viimeiset laitoksen alustavaan turvallisuusselosteeseen tarvittavat asiakirjat ja samalla toimittanut Fennovoimalle laitoksen teknisen turvallisuusarvion, joka osoittaa laitoksen suunnittelun täyttävän Suomessa uusilta ydinvoimalaitoksilta edellytettävän turvallisuustason vuosina 2018 ja 2019 päivitettyjen ydinturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti.

Fennovoima hyväksyi laitostoimittajan laatiman turvallisuusarvion tammikuussa 2022, mutta on viivästyttänyt asiakirjojen toimittamista Säteilyturvakeskukselle (STUK), koska Fennovoiman oma riippumaton turvallisuusarvio laitoksesta ei ole edennyt aikataulussaan. RAOS Project on tehnyt kaikkensa nopeuttaakseen tätä työtä, mutta luvanhakijalta Fennovoimalta vaaditun riippumattomuuden varmistamiseksi laitostoimittaja ei voi lain mukaan suorittaa näitä tärkeitä velvollisuuksia.

Rosatom on kokenut ja kyvykäs ydinvoimalaitostoimittaja

Rosatomilla on toteutuksessa maailmanlaajuisesti useita ydinvoimahankkeita Venäjällä, Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa, Valko-Venäjällä ja Turkissa, joissa on on yhteensä 15 olennaisesti samantyyppistä Hanhikivi 1:n reaktoria. Työt etenevät hyvin. Kiinassa ja Intiassa kuusi vastaavalla teknologialla varustettua reaktoria on tuottanut sähköä erittäin luotettavasti jo useiden vuosien ajan.

Hanhikivi 1 -hankkeessa tulee noudattaa ainutlaatuisia ja jatkuvasti kehittyviä STUKin turvallisuusmääräyksiä, jotka edellyttävät kattavaa turvallisuuden osoittamista ennen ydinlaitoksen rakentamisen aloittamista. Toisin kuin Fennovoima väittää, kaikki olennaiset turvallisuusperusteluasiakirjat olivat vuoden 2021 lopussa valmiita STUKin tarkasteluun, edistyminen riippui Fennovoimasta, jonka tehtävänä oli tässä vaiheessa sopia suoraan STUKin kanssa lopullisten selvitysten ja asiakirjojen saaminen.

Suomalaisten kumppaneiden päätös Hanhikivi-1:n ydinvoimalaitoshankkeen lopettamisesta ei ole vapaata markkinataloutta ja on poliittisesti motivoitunut.

Rosatomilla on riittävät resurssit ja tarvittava organisatorinen joustavuus täyttää sopimusvelvoitteensa myös nykyisessä vaikeassa ympäristössä. Ennen kaikkea olemme edelleen huolissamme ukrainalaisten kollegojemme, heidän perheidensä ja muiden läheisten turvallisuudesta ja toivomme rauhan pikaista paluuta. RAOS Project on laatinut varasuunnitelmia ja selvittänyt muun muassa vaihtoehtoja Hanhikivi 1:n reaktoripaineastian takomiseen muualla kuin Kramatorskin tehtaalla Ukrainassa.

Rosatom noudattaa tiukasti velvoitteidensa täyttämisen periaatetta kaikessa toiminnassaan. Olemme avoimia keskustelemaan mahdollisista vaihtoehdoista hankkeen käynnistämiseksi uudelleen, kun olosuhteet sen sallivat, ja olemme valmiina sen onnistuneeseen loppuun saattamiseen.

Sillä välin meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin puolustaa itseämme ja vaatia korvausta tästä laittomasta irtisanomisesta.

*****

Mediatiedustelut:

Ota yhteyttä: RAOS Project, viestintäpäällikkö Outi Pelkonen, outi.pelkonen@rosatom.fi tai soita 050 389 8938 sopiaksesi haastatteluista RAOS Projectin edustajien kanssa:

  • Dr. Rainer Goehring, työmaajohtaja (englanniksi/saksaksi)
  • Kai Salminen, lisenssijohtaja (suomi/englanti)
  • Dr. Alexander Wolski, toimitusjohtajan neuvonantaja (englanti/saksa)
  • Jukka Laaksonen, toimitusjohtajan neuvonantaja (suomi/englanti)

*****

Lisätietoa Rosatomin aikaisempi lausunto: https://rosatom.ru/en/press-centre/news/rosatom-statement-on-the-hanhikivi-1-npp-project/

RAOS Project Oy on Rosatomin suomalainen tytäryhtiö, jonka tarkoituksena on toimittaa 1200 MWe:n painevesireaktori Pyhäjoen Hanhikiven työmaalle joulukuussa 2013 allekirjoitetun avaimet käteen -sopimuksen mukaisesti. RAOS Project työllistää noin 450 henkilöä Helsingissä, Pyhäjoella , Pietarissa ja Moskovassa.

Lisää osoitteessa www.raosproject.fi