Perinteinen Parhalahti-päivä 10.6.2017

Perinteinen Parhalahti-päivä 10.6.2017

31 May 2017

Forum tarjosi lukuisia mielenkiintoisia ja ajankohtaisia esityksiä mm. STUK:ta, Fennovoimalta, Destialta ja Titan 2:lta. RAOS Projectin laatupäällikkö Mia Nygård antoi kattavan kuvauksen hankkeen dokumentaatiosta ja siitä miten tärkeää selkeä dokumentaatio on kaikilla tahoilla. Tässäkin asiassa laatu ja turvallisuus nousivat esiin tärkeimpinä asioina.

Oulu Nuclear Forumin toisen päivän aikana RAOS Project Oy:n edustajat osallistuivat B2B-tapahtumiin monien eri yritysten kanssa. RAOS Projectin mielestä tämänkaltaiset tapaamiset auttavat paikallisia yrityksiä tutustumaan niihin edellytyksiin, joita ydinenergia-alan hankkeet vaativat aliurakoitsijoiltaan.

”Yritysten houkuttelemisella myös EU:sta on tärkeä rooli Hanhikivi 1 -hankkeen toteutuksessa. Suomalaisilla yrityksillä on Suomen lainsäädäntöä vastaavaa työkokemusta, joka on etuna Hanhikivi 1:n toteutuksen aikana”, korosti RAOS Projectin edustaja Philipp Kashin. Tapaamiset Suomen teollisuuden edustajien kanssa ovat myös loistava mahdollisuus venäläisille yhtiöille tutustua paremmin suomalaiseen liiketoimintaan. Näin Oulu Nuclear Forum toimii pohjana kulttuurierojen ja yhteistyön kehittämiseen venäläisten ja suomalaisten yritysten välillä